fbpx

Pravidla ochrany osobních údajů a použití cookies

Ochrana osobních údajů předaných subjekty údajů vědomě

 1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů pro službu landcheck.cz je Markéta Pištora, Pohraniční stráže 192, 386 01 Strakonice, dále také jen „správce“. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém je subjekt údajů správci poskytl. Správce získává osobní údaje za účelem uzavření smluvního vztahu a poskytnutí služeb, ať už za úplatu nebo bezúplatně.
 2. Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s platnými právními předpisy a k plnění zákonných povinností a uzavírání smluvních vztahů se subjekty údajů.
 3. Správce zpracovává tyto kategorie osobních údajů:
  • Jméno a příjmení,
  • Adresa bydliště,
  • Kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a emailová adresa,
  • Bankovní spojení.
 4. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou jeho zákazníci, dodavatelé, popřípadě osoby, jež se mohou v budoucnu stát zákazníky.
 5. Správce zpracovává osobní údaje na základně souhlasu subjektu údajů se zpracováním.
 6. Správce zpracovává osobní údaje za těmito účely:
  • Poskytnutí zboží nebo služeb za úplatu nebo bezúplatně,
  • Jednání o smluvním vztahu,
  • Uzavření smluvního vztahu,
  • Plnění povinností vyplývající ze smluvního vztahu, včetně poskytování služeb,
  • Ochrana práv prodávající,
  • Archivnictví vedené na základě zákona,
  • Plnění zákonných povinností,
  • Účely obsažené v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů, které poskytl subjekt údajů.
 7. Údaje zpracovává správce ve své provozovně pomocí výpočetní techniky, popřípadě i manuálně. Správce osobních údajů dodržuje všechny bezpečnostní zásady pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobní údajů, zejména k zamezení neoprávněnému přístupu k osobním údajů, jejich zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo zpracování osobních údajů.
 8. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro zajištění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu nebo ze zákona nebo po dobu, po níž trvá souhlas subjektu údajů se zpracováním.
 9. Subjekt údajů má právo žádat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz. Správce jako nejrychlejší způsob kontaktování pro vyřízení požadavku doporučuje napsat email na admin@landcheck.cz.
 10. Subjekt údajů má také právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOH“). Web ÚOOH: https://www.uoou.cz, email posta@uoou.cz, infolinka +420 234 665 800.
 

Cookies a Google Analytics

 1. Webovou stránku landcheck.cz provozuje správce.
 2. Správce používá cookies k zajištění funkcionality webu landcheck.cz a monitorování zájmu návštěvníků. Poznatky získané pomocí cookies používá správce k optimalizaci obsahu webových stránek a své nabídky služeb. Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou vytvářeny webovým serverem a ukládají se do počítače uživatele prostřednictvím internetového prohlížeče. Umožňuje tím navštěvovanému webu zjistit, zda již uživatel v minulosti web navštívil a jiné údaje o návštěvě uživatele, např. délku návštěvy, prohlížené stránky apod. Prodávající data získaná pomocí souborů cookies nepřiřazuje konkrétním osobám s cílem jejich dalšího kontaktování.
 3. Prodávající k monitorování návštěvnosti webu landcheck.cz používá nástroje Google Analytics, která zpracovává některé osobní údaje uživatelů, např. IP adresu. Prodávající však osobní údaje využívá pouze v anonymizované formě, tj. bez přiřazení osobních údajů konkrétním osobám, za účelem optimalizace fungování a obsahu webových stránek a své nabídky služeb.