fbpx

Naše příručka zdarma

Naši příručku jsme rozdělili do šesti hlavních oblastí, ve kterých komplexně pokrýváme aspekty výběru vhodného pozemku.

Prvních pět oblastí se věnuje požadavkům na pozemek, které musí být buď splněny (bez nich na pozemku nepůjde dům postavit), nebo je vhodné je při výběru vzít v úvahu. Na závěr také uvádíme tipy, které se nám při hledáním vhodných pozemků osvědčily.

Územní plánování

Povolené využití území, další omezení stanovená územně plánovací dokumentací a jak je zjistit.

Infrastruktura a sítě

Která infrastruktura a sítě jsou nutnost a v jaké formě. Jak zjistit, zda je pozemek na ni připojen nebo podmínky pro připojení.

Lokalita

Identifikace potenciálních problémů a jejich vliv na kvalitu života v lokalitě.

Vlastník nemovitosti a věcná břemena

Kde nalézt informace o vlastníkovi, potenciálních právních vadách nemovitosti nebo existenci práv jiných osob k pozemku.

Další faktory

Výhodnost koupě (cena/vlastnosti pozemku). Kvalita života. Další vybrané okolnosti hrající roli při výběru.

Jak najít pozemek

Jak přistoupit k hledání pozemku? Jak efektivně provádět online prověření i inspekci na místě.